Vacature Wikipedian-in-Residence

mei 25th, 2013

KB Den Haag

Als Wikipedian-in-Residence vorm je een brug tussen de rijke (papieren en digitale) collecties van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA) en het hergebruik van deze content op Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikisource. Je bent een ervaren bewerker van Wikipedia en/of aansluitende projecten. Ook ben je een initiator, coördinator en facilitator van projecten en evenementen die de samenwerking tussen de KB, het NA en de GLAMwiki-gemeenschap uitbouwen en versterken. Je legt de basis voor een meer duurzame relatie tussen de KB en het NA en de projecten van Wikimedia.

Meer over deze geweldige vacature op de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Afbeelding: Koninklijke Bibliotheek

Bibliotheek.nl maakt werk van het Semantische Web: help mee!

november 3rd, 2012

Derde generatie websites, die in staat moeten zijn betekenisvolle informatie tussen servers uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. Een web dat Internetpagina’s kan begrijpen. De betekenisgeving wordt meestal gebaseerd op gestructureerde annotaties of metadata. Door de overeenkomende structuren kunnen automatisch inhoudelijke relaties binnen en tussen documenten worden gelegd. Het semantisch web is nog in ontwikkeling.

Dit is volgens ABC-DE,  het woordenboek voor het Digitaal Erfgoed van DEN een definitie van het Semantische Web. Met datzelfde Semantische Web is stichting Bibliotheek.nl onlangs aan de slag gegaan. Dat is goed nieuws, maar dit initiatief kan nog wel wat hulp gebruiken. Lees de oproep van Enno Meijers op Bibliotheek 2.o en meld je aan!

Guinness wereldrecords voor Wiki Loves Monuments

oktober 9th, 2012

Utrecht, 10 oktober 2012 – Met 168.208 ingezonden foto’s heeft de editie 2011 van Wiki Loves Monuments officiële erkenning gekregen van Guinness World Records als de grootste fotowedstrijd ter wereld. Ruim 5.000 deelnemers maakten foto’s van monumenten voor gebruik in de populaire internet-encyclopedie Wikipedia.

Wiki Loves Monuments is een Nederlands initiatief. In 2010 was de eerste editie van de fotowedstrijd in Nederland een groot succes. Sindsdien hebben zich steeds meer landen aangesloten. In 2011 waren dat 18 landen in Europa, dit jaar zijn het 35 landen wereldwijd.

“De acceptatie van dit record is een erkenning van de inspanning van honderden vrijwilligers die hebben geholpen om deze wedstrijd te organiseren in de afgelopen jaren” zegt Lodewijk Gelauff, een van de internationale coördinatoren van de wedstrijd en als vrijwilliger actief bij de Vereniging Wikimedia Nederland. “Dankzij de wedstrijd hebben duizenden mensen de eerste stap gezet naar het bijdragen aan Wikipedia door het insturen van een foto. Ik vind het hartverwarmend dat zoveel mensen hun foto’s vrijelijk hebben willen delen met de hele wereld.”

De Vereniging Wikimedia Nederland is hoofdorganisator van Wiki Loves Monuments en coördineert de activiteiten van de zusterafdelingen in de deelnemende landen. Wikimedia Nederland ondersteunt binnen Nederland de activiteiten en doelstellingen van de Wikimedia Foundation, de non-profitorganisatie die onder meer Wikipedia beheert. De Wikimedia beweging werkt aan het realiseren van een wereld waarin alle kennis vrij beschikbaar is voor iedereen.

In september 2012 werd de wedstrijd voor de derde keer gehouden, nu met 35 landen wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten, Argentinië, Zuid-Afrika en India. De resultaten van dit jaar zijn nog niet definitief bekend maar het is al wel duidelijk dat het record van 2011 wordt gebroken. Inmiddels hebben zo’n 15.000 deelnemers al meer dan 350.000 foto’s ingestuurd. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om met de Wiki Loves Monuments App foto’s in te sturen.

De wedstrijd is een manier om mensen te betrekken bij Wikipedia, de online encyclopedie waarvan de inhoud door iedereen kan worden bewerkt, en vooral om ze te stimuleren zelf een bijdrage te leveren. Veel deelnemers hebben ontdekt dat het delen van foto’s een makkelijke manier is om Wikipedia te helpen. Het is gebleken dat een aantal deelnemers na de wedstrijd foto’s blijft insturen. Uiteraard kan het hele jaar door gewerkt worden aan de inhoud van Wikipedia, door het uploaden van beeld- of geluidsmateriaal, het schrijven van nieuwe artikelen of het verbeteren van bestaande artikelen.

Wikipedia is op 15 januari 2001 in het Engels gestart, en in juni 2001 volgde de Nederlandstalige versie. Wikipedia heeft inmiddels meer dan 280 taalversies, wereldwijd 100.000 vrijwilligers – die de meer dan 24 miljoen artikelen bijhouden – en krijgt per maand zo’n 400 miljoen unieke bezoekers. De Nederlandstalige Wikipedia heeft ruim 1 miljoen artikelen. Wikimedia Commons is de bewaarplaats van mediabestanden bij Wikipedia. Sinds de start van Wikimedia Commons op 7 september 2004 zijn meer dan 14 miljoen afbeeldingen, video’s en geluidsbestanden geüpload en vrij beschikbaar gekomen.

Foto kerk Rottevalle

Monmouth, de eerste Wikipediastad

mei 18th, 2012

Trouw meldt:

Monmouth, in zuidoost-Wales, mag zich vanaf zaterdag presenteren als de eerste ‘Wikipedia-stad’ ter wereld. Bezoekers kunnen met hun smartphones op allerlei plaatsen barcodes scannen, waarna onmiddellijk een Wikipedia-pagina verschijnt met informatie over de locatie. Nadat de plannen een halfjaar geleden werden gepresenteerd, hebben de inwoners van het circa 9000 inwoners tellende stadje zich samen met andere betrokkenen gestort op het vervaardigen van teksten en beeldmateriaal. Honderden artikelen over de geschiedenis van Monmouth zullen online beschikbaar komen in ruim 26 talen, van Hindi tot Hongaars. Bestaande artikelen zijn uitgebreid, verbeterd en in meer talen omgezet.
Er zijn nu ongeveer duizend barcodes in de plaats te vinden, op scholen, musea, pubs en historische locaties. De gemeente heeft voor het project een gratis toegankelijk WiFi-netwerk laten aanleggen. Wikipedia-oprichter Jimmy Wales verwelkomt het initiatief en zegt te hopen dat veel meer steden en regio’s gaan broeden op soortgelijke plannen. ‘Dan krijgen we een veel beter begriip van de wereld waarin we wonen’, aldus Wales.

Een interessant project. Je kunt er meer over lezen op Wikipedia:GLAM/MonmouthpediA.

Het succes van het Wikipedia Educatie Programma

april 23rd, 2012

Het internationale Wikipedia Educatie Programma werpt vruchten af. Wikimedia maakte vorige week bekend dat deelnemers aan dit programma drie keer zo veel kwaliteitsbijdragen op Wikipedia plaatsen dan reguliere gebruikers. Uitgedrukt in cijfers: van de deelnemers overleeft gemiddeld 1855 bytes aan informatie het binnen de encyclopedie, van willekeurige nieuwe gebruikers slechts 491 bytes.

To understand the collective impact of the Wikipedia Education Program in fall 2011, we compared the amount of content students added to Wikipedia to the content added by the random sample of new editors. The numbers show that the 920 student editors who participated in the program in fall 2011 added the same amount of content as 2250 typical new editors (editors are defined as users who made at least one edit to an article). In terms of new content, students have twice the impact as typical new editors.

In Nederland is het programma nog niet gelanceerd. Misschien is het tijd dat Wikimedia Nederland eens een balletje gaat opgooien bij de universiteiten?

Gerelateerd:
Hoe een docente haar studenten Wikipedia laat benutten
Studentenbijdragen Wikipedia: een impuls voor kwantiteit en kwaliteit 

Mapping Wikipedia: geolocaties op Wikipedia gevisualiseerd

april 6th, 2012

TraceMedia heeft  met Mapping Wikipedia een tool gelanceerd waarmee alle artikelen van Wikipedia die voorzien zijn van geolocaties in beeld worden gebracht. De website meldt:

Mapping Wikipedia is a groundbreaking visualisation of the world mapped according to articles in 7 different languages. The map displays both the global patterns and the vast number of geo-located items. The dataset was produced by the Oxford Internet Institute as part of a project that examines Wikipedia in the Middle East and North Africa.

De gekleurde puntjes op de kaart vertegenwoordigen de afzonderlijke artikelen. Als je op zo’n puntje klikt krijg je achtergrondinformatie over het desbetreffende artikel. Alleraardigst!

OpenBibliotheken.nl: een tegengeluid vanuit de bibliotheekwereld

april 4th, 2012

De vrijheid van het internet staat onder druk en het (her)gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt de consument steeds lastiger gemaakt. Daarnaast wordt ook aan het publieke domein getornd, bijvoorbeeld met verlenging van de termijn van naburige rechten op geluidsdragers met 20 jaar. Deze ontwikkelingen stellen openbare bibliotheken voor een dilemma. Willigen zij de eisen van de uitgevers in en wordt gekozen voor een gereguleerd web, of staan zij pal voor netneutraliteit en daarmee voor vrije toegang tot informatie? OpenBibliotheken.nl wil op kleine schaal een voorbeeld stellen en laten zien hoe die vrije toegang eruit ziet.

Intellectuele eigendomsrechten zijn een groot goed. Ze maken het mogelijk dat schrijvers, ontwerpers, muzikanten en andere creatieven van hun werk kunnen leven. Informatieprofessionals respecteren de belangen van auteursrechthebbenden. In het bijzonder die van ‘auteurs’ (schrijvers, muzikanten, filmmakers etc.) wier creativiteit een zekere mate van financiële compensatie verdient. Informatieprofessionals respecteren óók de belangen van hun cliënten: de gebruikers van hun diensten. Het zijn hun collega’s, medewerkers en studenten van onderwijsinstellingen, domeinspecialisten en in het geval van openbare bibliotheken elke burger.

Voor bibliotheken is het momenteel niet mogelijk om digitale content zonder toestemming door te leveren. Er moet met rechthebbenden onderhandeld worden over de voorwaarden en de prijs. In Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, is het daarom voor bijvoorbeeld openbare bibliotheken niet mogelijk om veel actuele e-boeken aan hun gebruikers digitaal uit te lenen, hoewel dit technisch prima mogelijk is. Uitgevers zijn bevreesd voor een dalende af- en omzet. Wereldwijd kunnen bibliotheken van (kleine) universiteiten en hogescholen zich de licenties van, voor hun personeel en studenten belangrijke tijdschriften, niet veroorloven. Zeker wanneer het onderzoek waarop deze publicaties betrekking hebben met publieke middelen is betaald, is dit een onwenselijke situatie.

De strijd om behoud van de bestaande orde, gestoeld op het auteursrecht dat in de fysieke orde goed werkte maar in de digitale faalt, zal vergeefs blijken. Er moet aangehaakt worden bij nieuwe (verdien)modellen die aansluiten bij het open en vrije karakter van het internet. Voor een deel zijn die modellen er al. Mede door toedoen van informatieprofessionals wordt er geëxperimenteerd, ook door sommige uitgeverijen, met publiceren in open access. De kosten worden daarbij door de auteur of een fonds vooraf vergoed of met een inzamelingsactie onder sympathiserende gebruikers gedekt. Auteurs staat het vrij om geheel of gedeeltelijk af te zien van hun auteursrechten om verspreiding en hergebruik van hun werk te stimuleren. Zij kiezen ervoor zo een naam op te bouwen die zich uiteindelijk, als het moet langs andere weg, uitbetaalt.

Alternatieven voor de bestaande orde zijn er. Ze sluiten aan bij de openheid en vrijheid (wat niet altijd hetzelfde is als gratis beschikbaar) die het internet, en die menselijke communicatie kenmerkt. Informatieprofessionals kunnen in de huidige omstandigheden, met bedreigingen van de internetvrijheid (netneutraliteit) die steeds meer synoniem wordt met de informatievrijheid, niet ‘neutraal’ aan de kant blijven staan. Er is een politieke en economische strijd gaande die burgerlijke vrijheden dreigt in te perken. Geen partij kiezen is ook partij kiezen. Wie van informatie zijn specialisme heeft gemaakt, dient partij te kiezen voor openheid en internetvrijheid. Ook als dat gevestigde belangen aantast. Maak informatie zo vrij mogelijk, en maak bibliotheken zo open mogelijk.

De website

OpenBibliotheken.nl is op maandag 2 april 2012 gelanceerd. Op Open Bibliotheken, een onafhankelijk initiatief van informatieprofessionals Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen, kun je zoeken naar boeken, muziek, films en andere media, uit open bronnen die in de reguliere catalogi van openbare bibliotheken vaak niet worden ontsloten. Een overzicht van die bronnen is te vinden via http://openbibliotheken.nl/#bronnen.

Open Bibliotheken is geen initiatief van bestaande bibliotheekorganisaties, maar weet zich gesteund door bijna 200 vakgenoten, onder wie Michel Wesseling, voorzitter NVB, Frank Huysmans, hoogleraar bibliotheekwetenschap en Mark Deckers, Bibliothecaris van het Jaar 2011, die een petitie ondertekenden op http://jeroendeboer.net/petitie-internetvrijheid-en-bibliotheken-vob-acta. OpenBibliotheken.nl is ook te vinden op Facebook en Twitter.